TIPS

Kovek’s tips & info

Bra att veta

Som kund hos oss ska du kunna känna dig trygg därför skriver vi denna text, för att undvika missförstånd.
Det är bra att du läser igenom detta, så du blir en av våra många nöjda kunder.
Viktigt är att du som kund tar referenser på det företag du tänker anlita, så därför erbjuder vi våra ”nya” kunder att
tillsammans med oss besöka jobb som håller på att slutföras.
På plats med oss, våra arbetare och kunder, så får du ta del av hur ett färdigt exempelvis badrum kommer att bli. Vi hoppas även att du tillåter att vi visar upp ditt badrum i slutfasen. Beställning, Offert, samt avtal.
Läs noga igenom offerten och kontrollera att allt finns med som vi kommit överens om.
Om ni är nöjd med offerten kan beställningen göras via telefon, eller mejl.
Vi kommer överens om ett startdatum, samt att två kopior skickas hem till er för underskrift.

Material som ingår

Allt material som har med den byggnadstekniska funktionen att göra, ingår i priset samt transport av densamma.
Vi kan hjälpa till med utköp av varor, samt transport. Vid köp av kakel, är det extra viktigt att det blir rätt, rådfråga
personal i butik eller oss på Kovek AB. I vissa butiker har vi rabatt som ni får ta del av.
Det är en stor fördel om materialet finns på plats eller finns i butikens lager vid start.
Då kan vi kontrollera att det ej är transportskadat, att det är rätt saker som levererats. Att mått och dyligt kommer att fungera.
Butikerna gillar inte att ha saker i lager pga. bla. utrymmesbrist, det är därför viktigt att man planerar väl vid beställning
av produkter. Ni är fria att välja om ni vill handla själva eller via oss. Vi kommer att skriftligen avråda er från vissa produkter om vi anser att kvaliteten ej är godtagbar, eller av annat skäl ej kommer att bli bra.
Många tittar i butiker på helgen då helg-personalen arbetar, ofta har den ordinarie personalen större kompetens, ring oss gärna för rådgivning så att det blir rätt.
Kommunikation och tydlighet är något vi alla tjänar på, butik, kunder och utförare (vi).

Innan arbetet startar

Innan arbetet börjar är vi tacksamma om ni täcker möbler, konst och elektronik etc. i arbetet som vi åtar oss ingår att lägga ut golvskyddspapp för att skydda golvbeklädnader.
Man går igenom tillsammans var all inredning ska sättas upp, och gör en exakt ritning på var de olika inventarier ska vara.
Det är extra viktigt för oss att veta, var inventarier ska vara, innan rördragning samt plattsättningen kommer igång.
Vi kommer att ha avstämningsmöten när det behövs vanligtvis 2 – 3 gg per vecka.

Extrarbeten

Om kunden vill ha mer arbeten utförda än det som står i offerten, ska vi skriftligen komma överens om pris innan arbetet påbörjas, (enklast via mail).

Städning

När arbetet avslutas gör vi en grovstädning och bortforsling av material sopor mm.
Finstädning, d v s dammsugning, moppning ingår om ej.
Önskar ni en mer noggrann städning har vi utmärkta entreprenörer även för det, som vi kan erbjuda.

Betalning / avslut.

När arbetet har hunnit halvvägs, önskar vi få en delbetalning på 50% av det som kunden ska betala (detta faktureras).
När arbetet är slutfört faktureras resterande 50 %.
Vid slutfört arbete gör vi :
1: Slutbesiktning tillsamans med kunden då vi går igenom funktioner och kontrollerar att allt fungerar.
2: Lämna kvalitetsdokument (*).
3: Skicka slutfaktura.

(*) Kvalitetsdokument

Kvalitetsdokument, enligt BBV, bilaga A, ska utfärdas av behörig entreprenör och överlämnas till beställare och
utnyttjare/boende efter färdigställt arbete. Dokumentet ska vara undertecknat av våtrumsansvarig arbetsledare. Det ska tillsammans med aktuell monteringsanvisning för det godkända tätskiktssystemen, överlämnas till beställare när arbetet slutfört.

Garantier

Vi lämnar 10 års garanti på tätskiktet i enlighet med konsumenttjänstlagen.
Det är garanti i 2 år på utfört arbete. Totalt är tiden för reklamation 10 år. Detta är inskrivet i konsumenttjänstlagen p 51
och omöjligt för bolag verksamma i Sverige, att avtala bort.
Butiken står för garantin för badkar, skåp och inredning, förutsatt att monteringen är korrekt.
Det är därför en fördel att du som kund själv har kvittot för tex ett bubbelbadkar, toalett el dyligt.
Du får naturligtvis ändå ta del av våra rabatter som brukar ligga mellan 10 — 30 %.
Hör av dig inom kort så vi kan planera när vi kan starta ditt projekt.

Med vänliga hälsningar:

Jakob och Leon
Kovek AB.
Hägernäsvägen 1 183 66 Täby.
Tel. 0729 029 807
Tel: 0762 871 271
kovekab@gmail.com
www.kovek.se

Leave a Reply