Rot-avdrag

rot
Så fungerar rotavdraget!
Rotavdrag är ett avdrag på skatten som kan ge upp till halva priset på arbetskostnaden vid en renovering. Rot-avdrag står för Renovering, Ombyggnad och Tillbyggnad och är ett avdrag på skatten. Du som privatperson har rätt att dra av upp till 50 000kr/år/person om du köper tjänster för minst 100 000kr i arbetskostnad. Detta gör en avsevärd skillnad när du beräknar pris på en badrumsrenovering, avdrag för halva arbetskostnaden ger ordentligt med rabatt.

 Regler som gäller:

– Du behöver vara ägare till fastigheten eller bostadsrätten.
– Du måste vara över 18 år och skattskyldig i Sverige.
– Du måste ha en beskattningsbar inkomst i Sverige.
– Avdrag på 50% av arbetskostnaden på max 100 000kr (ROT och RUT) per år och person.
– Du måste själv betalat för tjänsten.

Ett exempel på hur rotavdrag fungerar när du gör en renovering!

Eva ska renovera sitt badrum, kostnaden offeras till 100 000kr arbetskostnad och 20 000kr material.
Eva kontrollerar att hon har rätt till rot-avdrag.
Arbetet utförs och vi drar av rot-avdraget redan på fakturan till Eva. Alltså en faktura på 50 000kr arbetskostnad och 20 000kr material. Resten av de 50 000kr är rot-avdraget.
Vi ansöker om rotutbetalning för kunden, godkänns kunden får vi betalt av skatteverket.
Eva betalar bara 70 000kr totalt för hela renoveringen, kostnaden utan rot-avdraget skulle varit 120 000kr.
Har du andra frågor angående rot-avdrag?
Gå in på skatteverkets hemsida och läs vad som gäller!
Villkor för att få avdrag enligt skatteverket.
Exempel på vad som klassas som rotarbete.